ĐẬU HẠT Ủ GIÁ – ĐỨC PHƯƠNG

Đậu xanh làm giá đỗ hạt nhỏ, đồng đều về kích thước, tỷ lệ nảy mầm cao, giá đỗ thành phẩm đạt chất lượng cao, năng suất. Phù hợp với các cơ sở sản xuất giá đỗ và cả các hộ gia đình tự làm giá sạch tại nhà.