Đậu hạt ủ giá – Hạt mỡ 3.0

30.000 

Đậu hạt ủ giá Đức Phương được tuyển chọn từ các vùng nguyên liệu với chất lượng cao nhất. Độ nảy mầm đồng đều. Tỷ lệ nảy mầm cao.
Đáp ứng được số lượng lớn cho các đơn vị sản xuất, xuất khẩu và thương mại.