ĐẬU XANH HẠT LOẠI 1 – SIZE 4.0

26.500 

ĐẬU XANH NGUYÊN HẠT

Kích thước: 4.0 mm
Độ khô : 10 – 11%
Sản lượng cung cấp: vài trăm tấn / tháng