ĐẬU XANH ĐỨC PHƯƠNG

Nhà máy SX: Lô số 1 – Điểm Công Nghiệp Sông Cùng – Xã Đồng Tháp – Huyện Đan Phượng – Tp. Hà Nội

KHO HÀNG THÀNH PHẨM