ĐẬU XANH BÓC VỎ LOẠI 4

Kích thước hạt : 3.3 -3.5
Sản lượng cung ứng : > 1.000 tấn / tháng
Phù hợp dùng: Làm nhân bánh : Bánh chưng…..

Danh mục: