Sản phẩm nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến

Giá trị cốt lõi

Thúc đẩy người nông dân trồng cây nông nghiệp đặc biệt là cây nông sản ngày càng đa dạng và phong phú.

Luôn đặt lợi ích của khách hàng, của quốc gia lên hàng đầu bằng cách cung cấp các sản phẩm của công ty được kiểm tra kỹ lưỡng đạt qui chuẩn hợp quy an toàn thực phẩm của bộ y tế trước khi cung cấp ra thị trường trong nước và quốc tế.

Sẵn sang hợp tác với nhà nhập khẩu để trồng và sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu đề ra.